ŞİRKETE DAİR HERŞEY

Şi̇rket Kuruluşundaki̇ Süreçler
1. Şirket Türü Seçimi Ve Kuruluş Planlaması: Öncelik Yapacağımız Ticaretin Alanlarını Çok İyi Tespit Ederek, Sınırlarımız Belirlememiz Gerekmektedir. Bunlar Ise Basiretli Bir Tüccar Olma Yolunda İlk Safha Gelişimi Doğrultusunda Büyük Önem Taşımaktadır.
2. Şirket İş Ve Unvan Kontrolünün Yapılması: burada Faaliyet Alanı, Konumu, Ortakları Vb. Niteliklere Göre Işık Tespitinin Yapılarak Kontrol Edilmesi Gerekmektedir. Burada En Belirleyici Ve Unutulmaması gereken Bir Faktör Ise Ticaret Sicil Ünvan Tescili Ile Türkiye Patent Enstitüsü Yapılan Yapılan Tescil Ve Unvan Kontrolünün Paralel Yapılmasıdır.
3. Noter Işlemleri: Türkiye’de Şirketlerin Kurulumu Işlemleri Yeni Ttk Doğrultusunda Oluşturulan Şirket Ana Şirketmelerinin Noterce Tasdik Edilmesi Ile Resmi Makamlarca İlk Işlem Yapılmış Olur.
4. Ticaret Odası Kayıt Işlemleri: Noterce Tasdik Edilen Şirket Ana Sözleşmesi Gerekli Diğer Evrakların Da Hazırlanması İle Ticaret Odası'nın Kayıt Işlemi Yapılır. Ticaret Odasında Kaydı Yapılan Şirket Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde Yayınlanması İçin Tescil Edilmesi İle Birlikte Resmi Makamlar Nezdinde Şirket Kuruluşu Gerçekleşmiş Olur.
5. Vergi Dairesi Kayıt Işlemleri: Ticaret Odası kullanılır Kaydı Yapılan Şirket Vergi Dairesi Kullanın Istenilen Diğer Evraklar İle Birlikte Vergi Dairesi Kayıt Işlemi Gerçekleştirilir. Gerekli Işlem Ve Yoklamaların Yapılması Ile Şirket Vergi Levhası Almak Sureti Ile Ticari Hüviyetine Kavuşmuş Olur. Sonrasında Ise gereken Ihtiyaçlarına Göre Gerek Işlemler Gerçekleştirilir.
6. Sgk Ve Bağ-kur Kayıt Işlemleri: Mevcut Sosyal Güvenlik Durumları Gözönüne Alınarak Her Bir Ortak İçin Ayrı Ayrı Değerlendirmek Üzere Varsa Şirket Kuruluşları Doğan Bağkur Kayıtlarının Yapılması Gerekmektedir. Ayrıca Şirket Işçi Çalıştırmaya Başlamak İstiyor Ise En Geç Işçi Çalıştırmaya Başladığı Gün Sgk İşyeri Dosyasının Açılması Gerekmektedir.
 
7.üretim İşletmeleri İçin Sanayi Sicil Belgesi Ve Kapasite Raporlarının Alınması: Şirket İmalat Vb. Alanlarda Faaliyet Gösterecek Ise Ve kullanabilirsiniz Bir Kapasitede Işlem Görmek Üzere Kurulmuş Ise Bir An Önce Sanayi Sicil Ve Kapasite Raporları Yönünden Gerekli Başvuruları Yapması Gerekmektedir.
8.dış Ticaret Firmaları İçin Gerekli Odalara Kayıt Ve Gümrük Müşaviri Temini: gerekli Şartların Sağlanması Doğrultusunda Dış Ticaret Firması Olarak Işlem Görecek Firmaların Gerekli Odaları Kayıt Olması Ve Bir Gümrük Müşaviri İle Anlaşması Gerekmektedir.
 
9.yabancı İşci Çalıştıracak Firmalara Çalışma İzini Ve İkamet Tezkeresi Alınması: Yabancı İşçi Çalıştıracak Firmaların Ba Çalışmaya Temin Edebiyat Gerekli Kullanılan Çalışma İzleri İçin Başvuruda Bulunması Gerekmektedir.
cowork